Isikuandmete töötlemine ehk privaatsuspoliitika


Byrookaubad e-poe isikuandmete vastutav töötleja on Byrookaubad OÜ (registrikood 14801809) asukohaga Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Arhitekti tn 2a-10, 50407, tel +372 5161491 ja e-kiri info@byrookaubad.ee.


Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • isiku- ja kontaktandmed (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress jms);
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu ja järelmaksu taotlemise andmed);
  • klienditoe andmed.

Isikuandmeid kasutatakse kliendi lepingute täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).


Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Kliendi nõusolekul võime koguda andmeid klienditegevuste kohta meie e-poes ja jaekauplustes. Vastavalt andmetele saab klient soovi korral personaalseid ja parimaid pakkumisi toodete ja teenuste osas.


Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi eest võetud kohtustuse tätmiseks. Parima teenindamise nimel võib Byrookaubad avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad Byrookaubad teenuseid. Isikuandmete edastamine Byrookaubad volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, järelmaksu pakkuja, toote hooldusteenuse pakkuja, andmemajutus). Isikuandmete töötlemine toimub Byrookaubad ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.


Juurdepääs isikuandmetele on Byrookaubad töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kliendiküsimusi või e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi. Byrookaubad rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.


Isikuandmeteid saab muuta Byrookaubad e-poes kasutaja profiili all või saates allkirjastatud avalduse aadressile info@byrookaubad.ee


Isikuandmeid säilitab Byrookaubad kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Byrookaubad on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Byrookaubad õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Byrookaubad OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Byrookaubad OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.


Isikuandmete kustutamiseks tuleb tuua vastavasisulisne allkirjastatud avaldus e-posti teel info@byrookaubad.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.


E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks tuleb saata avaldus e-posti teel info@byrookaubad.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.


Isikuandmetevastutavaks töötlejaks on Byrookaubad OÜ. Kõigi küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil info@byrookaubad.ee.